قابلیت های فنی در ترکمتر دیجیتال

قابلیت های فنی در ترکمتر های دیجیتال

ترکمتر های دیجیتال جهت تست های دقیق تر و استفاده در محیط های آزمایشگاهی کاربرد دارند و میزان خطای آنها تا 1 درصد رنجی گشتاوری است که اعمال می شود .

دقت نمایش ترکمتر دیجیتال معمولاٌ 0.01 می باشد و از عدد صفر شروع می شوند . ترکمتر های دیجیتال دارای تنظیمات حالت اندازه گیری pick و track  می باشند .

pick :  در این حالت تنظیم بیشترین عدد گشتاوری که اعمال شده در نمایشگر ثبت می شود .

track: در این حالت عدد گشتاور از قبل تنظیم میشود و به محض رسیدن به عدد تنظیم شده ترکمتر دیجیتال به صورت نوری یا صوتی هشدار خواهد داد .

ترکمتر های دیجیتال قابلیت تغییر و انتخاب واحد اندازه گیری در دو تا چهار حالت شامل واحد های نیوتن متر ، فوت پوند ، اینچ پوند و کیلوگرم فورس می باشند .

برخی از ترکمتر های دیجیتال دارای صفحه نمایشگر رنگی و امکان اتصال به کامپیوتر و ثبت داده ها می باشد .

 

شرکت های سازنده تورکمتر دیجیتال : گدور آلمان ، ترکلیدر انگلیس ، میتوتویو ژاپن ، BMS ایرلند ، هازت آلمان ، اسناپون امریکا ، بریتول انگلستان

ترکمتر های دیجیتال در برابر رطوبت ، ضربه و اعمال گشتاور بیش از حد مجاز، آسیب پذیر هستند و برای استفاده در محیط های کارگاهی مناسب نمی باشند .

قیمت ترکمتر دیجیتال نسبت به نمونه های عقربه ای و تقه ای بالاتر بوده و استفاده از نمونه های ساخت چین و تایوان به دلیل مقاوت پایین توصیه نمی شود .

 

با کیفیت ترین برندهای ترکمتر دیجیتال را از ابزاریار تهیه کنید:

 

و سایر برندهای معتبر اسناپون امریکا -بریتول انگلستان و ...

قابلیت های فنی در ترکمتر دیجیتال
قابلیت های فنی در ترکمتر دیجیتال
Product rating: 4.5 out of 5 with 384 ratings

قابلیت های فنی در ترکمتر دیجیتال

قابلیت های فنی در ترکمتر های دیجیتال

ترکمتر های دیجیتال جهت تست های دقیق تر و استفاده در محیط های آزمایشگاهی کاربرد دارند و میزان خطای آنها تا 1 درصد رنجی گشتاوری است که اعمال می شود .

دقت نمایش ترکمتر دیجیتال معمولاٌ 0.01 می باشد و از عدد صفر شروع می شوند . ترکمتر های دیجیتال دارای تنظیمات حالت اندازه گیری pick و track  می باشند .

pick :  در این حالت تنظیم بیشترین عدد گشتاوری که اعمال شده در نمایشگر ثبت می شود .

track: در این حالت عدد گشتاور از قبل تنظیم میشود و به محض رسیدن به عدد تنظیم شده ترکمتر دیجیتال به صورت نوری یا صوتی هشدار خواهد داد .

ترکمتر های دیجیتال قابلیت تغییر و انتخاب واحد اندازه گیری در دو تا چهار حالت شامل واحد های نیوتن متر ، فوت پوند ، اینچ پوند و کیلوگرم فورس می باشند .

برخی از ترکمتر های دیجیتال دارای صفحه نمایشگر رنگی و امکان اتصال به کامپیوتر و ثبت داده ها می باشد .

 

شرکت های سازنده تورکمتر دیجیتال : گدور آلمان ، ترکلیدر انگلیس ، میتوتویو ژاپن ، BMS ایرلند ، هازت آلمان ، اسناپون امریکا ، بریتول انگلستان

ترکمتر های دیجیتال در برابر رطوبت ، ضربه و اعمال گشتاور بیش از حد مجاز، آسیب پذیر هستند و برای استفاده در محیط های کارگاهی مناسب نمی باشند .

قیمت ترکمتر دیجیتال نسبت به نمونه های عقربه ای و تقه ای بالاتر بوده و استفاده از نمونه های ساخت چین و تایوان به دلیل مقاوت پایین توصیه نمی شود .

 

با کیفیت ترین برندهای ترکمتر دیجیتال را از ابزاریار تهیه کنید:

 

و سایر برندهای معتبر اسناپون امریکا -بریتول انگلستان و ...

تگها : ترکمتر های تقه ای , ترکمتر های کمرشکن , ترکمتر , ترکمترهای ساعتی