جک روغنی مگا

جک روغنی یا جک استوانه ای نوعی از جک می باشد که نسبت به جک های هیدرولیک و سوسماری دارای ابعاد جمع و جور تری است و پمپ مولد روغن آن به صورت یکپارچه با جک قرار دارد .

جک های روغنی در تناژ 2 تن تا 100 تن ساخته می شوند و در کلیه کارگاه ای صنعتی کاربرد دارند .

جک روغنی مگا اسپانیا دارای ساختار منحصر به فرد و سه ویژگی خاص خود می باشد .

جک روغنی مگا اسپانیا در حالت عمودی ، افقی و اربیب قابل استفاده می باشد .

جک روغنی مگا اسپانیا دارای پلیت فلزی چهار گوش در قسمت زیرین خود است که جای جک را در هنگام استفاده مستحکم می کند .

جک روغنی مگا اسپانیا دارای مدار روغن مجزا است که باعث دوام و کارایی بهتر می گردد.

جک استوانه ای مگا در  مدل های 50 تن و 100 تن دارای گیج نشان دهنده وزن و فشار می باشد .

جک روغنی مگا در مدل های 50 تن و 100 تن دارای مکانیزم دو سرعت می باشد.

مدل های جک روغنی استوانه ای 2 تا 100 تن سازنده مگا MEGA اسپانبا عبارتند از

جک روغنی 5 تن مدل MG-5 / جک 10 تن مدل MG-10 / جک 15 تن مدل MG-15

جک روغنی 20 تن مدل MG-20 / جک 30 تن مدل MG-30 / جک 40 تن مدل MG-40

جک روغنی فشار قوی شامل جک 50 تن مدل MG-50.MGD50

جک روغنی 100 تن دو پمپ دارای گیج اندازه گیری فشار

لینک جک روغنی مگا در ابزار یار

http://www.toolsyar.com/product/p346-%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-2-%D8%AA%D8%A7-100-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DA%AF%D8%A7-MEGA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7

خرید جک روغنی ، فروش جک روغنی ، قیمت جک روغنی ، فروشنده جک روغنی,جک مگا

 

جک روغنی مگا
جک روغنی مگا
Product rating: 4.5 out of 5 with 342 ratings

جک روغنی مگا

جک روغنی یا جک استوانه ای نوعی از جک می باشد که نسبت به جک های هیدرولیک و سوسماری دارای ابعاد جمع و جور تری است و پمپ مولد روغن آن به صورت یکپارچه با جک قرار دارد .

جک های روغنی در تناژ 2 تن تا 100 تن ساخته می شوند و در کلیه کارگاه ای صنعتی کاربرد دارند .

جک روغنی مگا اسپانیا دارای ساختار منحصر به فرد و سه ویژگی خاص خود می باشد .

جک روغنی مگا اسپانیا در حالت عمودی ، افقی و اربیب قابل استفاده می باشد .

جک روغنی مگا اسپانیا دارای پلیت فلزی چهار گوش در قسمت زیرین خود است که جای جک را در هنگام استفاده مستحکم می کند .

جک روغنی مگا اسپانیا دارای مدار روغن مجزا است که باعث دوام و کارایی بهتر می گردد.

جک استوانه ای مگا در  مدل های 50 تن و 100 تن دارای گیج نشان دهنده وزن و فشار می باشد .

جک روغنی مگا در مدل های 50 تن و 100 تن دارای مکانیزم دو سرعت می باشد.

مدل های جک روغنی استوانه ای 2 تا 100 تن سازنده مگا MEGA اسپانبا عبارتند از

جک روغنی 5 تن مدل MG-5 / جک 10 تن مدل MG-10 / جک 15 تن مدل MG-15

جک روغنی 20 تن مدل MG-20 / جک 30 تن مدل MG-30 / جک 40 تن مدل MG-40

جک روغنی فشار قوی شامل جک 50 تن مدل MG-50.MGD50

جک روغنی 100 تن دو پمپ دارای گیج اندازه گیری فشار

لینک جک روغنی مگا در ابزار یار

http://www.toolsyar.com/product/p346-%D8%AC%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-2-%D8%AA%D8%A7-100-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DA%AF%D8%A7-MEGA-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7

خرید جک روغنی ، فروش جک روغنی ، قیمت جک روغنی ، فروشنده جک روغنی,جک مگا