جک سوسماری مگا

جک سوسماری مگا

 • جک سوسماری یا جک گاراژی جهت بالا بردن انواع خودرو و وسایل نقلیه سبک و سنگین کاربرد دارند .

 • جک های سوسماری طوری طراحی شده اند که از طرفین خودرو بتوانند تا نیمه آن برسند و دارای ارتفاع پایین هستند .

 • شرکت مگا اسپانیا سازنده انواع جک سوسماری در مدل های هیدرولیک دستی و هیدرولیک بادی ظرفیت 1 تن تا 80 تن می باشد .

 • انواع جک سوماری : جک سوسماری 1 تن ، جک سوسماری 2 تن ، جک سوسماری 3 تن ، جک سوسماری 5 تن ، جک سوسماری 6 تن

 • جک سوسماری 10 تن ،

 • جک سوسماری 15 تن ،

 • جک سوسماری 20 تن ،

 • جک سوسماری 30 تن ،

 • جک سوسماری 50 تن ،

 • جک سوسماری 80 تن,

 • جک مگا

 

جک سوسماری مگا
جک سوسماری مگا
Product rating: 4.5 out of 5 with 299 ratings

جک سوسماری مگا

جک سوسماری مگا

 • جک سوسماری یا جک گاراژی جهت بالا بردن انواع خودرو و وسایل نقلیه سبک و سنگین کاربرد دارند .

 • جک های سوسماری طوری طراحی شده اند که از طرفین خودرو بتوانند تا نیمه آن برسند و دارای ارتفاع پایین هستند .

 • شرکت مگا اسپانیا سازنده انواع جک سوسماری در مدل های هیدرولیک دستی و هیدرولیک بادی ظرفیت 1 تن تا 80 تن می باشد .

 • انواع جک سوماری : جک سوسماری 1 تن ، جک سوسماری 2 تن ، جک سوسماری 3 تن ، جک سوسماری 5 تن ، جک سوسماری 6 تن

 • جک سوسماری 10 تن ،

 • جک سوسماری 15 تن ،

 • جک سوسماری 20 تن ،

 • جک سوسماری 30 تن ،

 • جک سوسماری 50 تن ،

 • جک سوسماری 80 تن,

 • جک مگا