محصولات

لیست کامل
چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 15تا42 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش فوق سنگین سری  TPB مارک TOKU
چکش فوق سنگین 15 تا 42 کیلوگرم مارک توکو

چکش فوق سنگین مدل TPB-30 با وزن 15 کیلوگرم TOKU
چکش فوق سنگین مدل TPB-40 با وزن 18 کیلوگرم TOKU
چکش فوق سنگین مدل TPB-40SV با وزن 19.5 کیلوگرم TOKU
چکش فوق سنگین مدل TPB-501SV با وزن 28.1 کیلوگرم TOKU
چکش فوق سنگین مدل TPB-60 با وزن 30 کیلوگرم TOKU
چکش فوق سنگین مدل TPB-73 با وزن 31 کیلوگرم TOKU
چکش فوق سنگین مدل TPB-90 با وزن 42 کیلوگرم TOKU

 

فروش چکش بادی مارک توکو ، خرید پیکور بادی مارک توکو
تصویر چکش بادی مارک توکو ، قیمت پیکور بادی مارک توکو
فروش ابزار صنعتی ، خرید ابزار و تجهیزات بادی و پنوماتیک ، ابزار فروشی

برای مشاهده و دریافت کاتالوگ روی تصاویر زیر کلیک نمایید

مشخصات فنی محصول

محصولات مرتبط

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 2 تا 42 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 2 تا 42 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 2تا10 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 2تا10 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 7تا30 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 7تا30 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
چکش سنگ شکن بادی صنعتی 14تا27 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش سنگ شکن بادی صنعتی 14تا27 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
کوبه بادی صنعتی 1تا17 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

کوبه بادی صنعتی 1تا17 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ