محصولات

لیست کامل
چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 2تا10 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش نیمه سنگین سری AA و THA و TCA مارک TOKU
چکش نیمه سنگین 2 تا 10 کیلوگرم مارک توکو

چکش نیمه سنگین مدل AA-0B با وزن 2 کیلوگرم TOKU
چکش نیمه سنگین مدل AA-1.3B با وزن 4.5 کیلوگرم TOKU
چکش نیمه سنگین مدل AA-3B با وزن 5.8 کیلوگرم TOKU
چکش نیمه سنگین مدل TYC-6B با وزن 6.7 کیلوگرم TOKU
چکش نیمه سنگین مدل THA-2B با وزن 6.2 کیلوگرم TOKU
چکش نیمه سنگین مدل THA-3B با وزن 6.8 کیلوگرم TOKU
چکش نیمه سنگین مدل THA-4B با وزن 7 کیلوگرم TOKU
چکش نیمه سنگین مدل TCH-3 با وزن 8.6 کیلوگرم TOKU


چکش نیمه سنگین مدل TCH-4 با وزن 9 کیلوگرم TOKU

 

فروش چکش بادی مارک توکو ، خرید پیکور بادی مارک توکو
تصویر چکش بادی مارک توکو ، قیمت پیکور بادی مارک توکو
فروش ابزار صنعتی ، خرید ابزار و تجهیزات بادی و پنوماتیک ، ابزار فروشی

برای مشاهده و دریافت کاتالوگ روی تصاویر زیر کلیک نمایید

مشخصات فنی محصول

محصولات مرتبط

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 2 تا 42 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 2 تا 42 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 7تا30 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 7تا30 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 15تا42 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 15تا42 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
چکش سنگ شکن بادی صنعتی 14تا27 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش سنگ شکن بادی صنعتی 14تا27 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
کوبه بادی صنعتی 1تا17 کیلوگرم tampers and sand rammer ساخت TOKU توکو ژاپن

کوبه بادی صنعتی 1تا17 کیلوگرم tampers and sand rammer ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ