محصولات

لیست کامل
چکش سنگ شکن بادی صنعتی 14تا27 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش سنگ شکن بادی صنعتی ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش سنگ شکن بادی به همراه مته سری TJ مارک TOKU
چکش سنگ شکن بادی 14 تا 27 کیلوگرم مارک توکو

چکش سنگ شکن بادی مدل TJ-15 با وزن 14 کیلوگرم TOKU
چکش سنگ شکن بادی مدل TJ-15SV با وزن 17.7 کیلوگرم TOKU
چکش سنگ شکن بادی مدل TJ-20 با وزن 18.5 کیلوگرم TOKU
چکش سنگ شکن بادی مدل TJ-20SV با وزن 22.5 کیلوگرم TOKU
چکش سنگ شکن بادی مدل TS-55 با وزن 27 کیلوگرم TOKU

 

فروش چکش سنگ شکن بادی مارک توکو ، خرید چکش سنگ شکن بادی مارک توکو
تصویر چکش سنگ شکن بادی مارک توکو ، قیمت چکش سنگ شکن بادی مارک توکو
فروش ابزار صنعتی ، خرید ابزار و تجهیزات بادی و پنوماتیک ، ابزار فروشی

برای مشاهده و دریافت کاتالوگ روی تصاویر زیر کلیک نمایید

مشخصات فنی محصول

محصولات مرتبط

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 2 تا 42 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 2 تا 42 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 2تا10 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 2تا10 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 7تا30 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 7تا30 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 15تا42 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

چکش بادی (پیکور بادی) سنگین صنعتی 15تا42 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
کوبه بادی صنعتی 1تا17 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

کوبه بادی صنعتی 1تا17 کیلوگرم ساخت TOKU توکو ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ