محصولات

لیست کامل
ترکمتر جغجغه ای تقه ای ساخت BOXO بوکسو تایوان

ترکمتر جغجغه ای تقه ای در مدل های - تا - نیوتن متر
ساخت BOXO بوکسو تایوان

ترکمتر 1 تا 5 نیوتن متر ، ترکمتر 6 تا 30 نیوتن متر

ترکمتر 20 تا 110 نیوتن متر ، ترکمتر 40 تا 210 نیوتن متر 

ترکمتر 70 تا 350 نیوتن متر ، ترکمتر 75 تا 450 نیوتن متر

ترکمتر 100 تا 800 نیوتن متر ، ترکمتر 300 تا 1500 نیوتن متر

ترکمتر 15 تا 80 نیوتن متر ، ترکمتر 100 تا 500 نیوتن متر

ترکمتر 140 تا 700 نیوتن متر ، ترکمتر 140 تا 980 نیوتن متر 

ترکمتر 3 تا  15 نیوتن متر ، ترکمتر 5 تا 25 نیوتن متر

ترکمتر 4 تا 20 نیوتن متر ، ترکمتر 10 تا 60 نیوتن متر

با ساختار ساده و قیمت مناسب

 

 

فروشنده ترکمتر ، فروش ترکمتر ، قیمت ترکمتر ، تصویر ترکمتر ، خرید ترکمتر ، نمایندگی ترکمتر ، بازار ترکمتر

برای مشاهده و دریافت کاتالوگ روی تصاویر زیر کلیک نمایید

مشخصات فنی محصول

محصولات مرتبط

ترکمتر تقه ای رنج 0 تا 320 نیوتن متر ساخت HAZET هازت آلمان

ترکمتر تقه ای رنج 0 تا 320 نیوتن متر ساخت HAZET هازت آلمان

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
ترکمتر تقه ای رنج 1 تا 850 نیوتن ساخت GEDORE گدور آلمان

ترکمتر تقه ای رنج 1 تا 850 نیوتن ساخت GEDORE گدور آلمان

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ
ترکمتر تقه ای رنج 0 تا 750 نیوتن متر TORQUELEADER ترکلیدر انگلیس

ترکمتر تقه ای رنج 0 تا 750 نیوتن متر TORQUELEADER ترکلیدر انگلیس

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ