ترکمتر تقه ای - رنج 400 تا 1500 نیوتن متر

ترکمتر تقه ای - رنج 400 تا 1500 نیوتن متر خرید و مشاوره آسان محصولات
ترکمتر تقه ای - رنج 400 تا 1500 نیوتن متر
Product rating: 3.5 out of 5 with 650 ratings

ترکمتر تقه ای - رنج 400 تا 1500 نیوتن متر

لیست کامل

ترکمتر تقه ای رنج 2 تا 1500 نیوتن متر ساخت TJG تایوان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای رنج 1 تا 800 نیوتن متر سری 5000-3 CT ساخت HAZET هازت آلمان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای بدنه آلیاژی رنج 750 تا 2000 نیوتن متر ساخت KINGTONY کینگ تونی تایوان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای سره ثابت رنج 500 تا 2500 نیوتن متر ساخت KINGTONY کینگ تونی تایوان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای رنج 2/5 تا 800 نیوتن متر ساخت KINGTONY کینگ تونی تایوان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر جغجغه ای سره ثابت رنج 300 تا 1500 نیوتن متر ساخت KINGTONY کینگ تونی تایوان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای کنتوری رنج 5 تا 750 نیوتن متر ساخت BRITOOL بریتول انگلستان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای سرثابت سری QLE رنج 550 تا 2800 نیوتن متر ساخت TOHNICHI تونیچی ژاپن

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای رنج 0 تا 1000 نیوتن متر ساخت BMS ایرلند

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر جغجغه ای تقه ای سره ثابت رنج 1 تا 2500 نیوتن متر ساخت TAGBOLT تگبولت تایوان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر جغجغه ای تقه ای سره ثابت رنج 5 تا 1000 نیوتن متر ساخت TAGBOLT تگبولت تایوان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای سره خور رنج 2 تا 1000 نیوتن متر ساخت TAGBOLT تگبولت تایوان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای با سره ثابت (طرح بریتول ) ساخت TAGBOLT تگبولت تایوان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر جغجغه ای تقه ای در مدل های 30 تا 980 نیوتن متر LICOTA تایوان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای بدنه آلیاژی تا 2000 و 3000 نیوتن متر ساخت GEDORE گدور آلمان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای رنج 2 تا 1000نیوتن متر ساخت KINGTONY کینگ تونی تایوان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای تمام فلزی 500 تا 1500 نیوتن متر مارک NOVATORK نواترک آمریکا ساخت چین

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تمام فلزی رنج 500 تا 1500نیوتن متر ساخت NORBAR نوربار انگلیس

مقایسه کن دریافت کاتالوگ

ترکمتر تقه ای تمام فلزی رنج 150 تا 950 نیوتن متر سازنده BRITOOL بریتول انگلستان

مقایسه کن دریافت کاتالوگ
z