محصولات

لیست کامل
ساعت اندازه گیری داخل سیلندر ،تلسکوپی قطر سنج ، بور گیج اینسایز INSIZE چین

ساعت اندازه گیری داخل سیلندر ،تلسکوپی بور گیج Bore Gauge
سازنده INSIZE چین


در سایزهای:
6تا10 ، 10تا18 ، 18تا35 ، 35تا50 ، 50تا100
50تا160 ، 160تا250 ، 250تا450

فروش ساعت اندازه گیری،فروشنده ساعت اندازه گیری،خرید ساعت اندازه گیری،قیمت ساعت اندازه گیری،بازار ساعت اندازه گیری،تصویر ساعت اندازه گیری

برای مشاهده و دریافت کاتالوگ روی تصاویر زیر کلیک نمایید

مشخصات فنی محصول

محصولات مرتبط

ساعت اندازه گیری داخل سیلندر ،تلسکوپی قطر سنج ، بور گیج میتوتویو MITUTOYO ژاپن

ساعت اندازه گیری داخل سیلندر ،تلسکوپی قطر سنج ، بور گیج میتوتویو MITUTOYO ژاپن

دریافت مشاوره دریافت کاتالوگ