شناخت مفاهیم اندازه گیری در ابزارآلات

تاریخچه اندازه گیری

 

باستان شناسان و کارشناسان پروژه بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد در پروژه رمزگشایی واحد اندازه گیری دوره هخامنشی به عدد سه میلی متر به عنوان واحد اندازه گیری در این دوره رسید. حکومت هخامنشی یکی از مهمترین دوره های حکومتی در ایران است که از سال 550 پیش از میلاد تا 334 پیش از میلاد ادامه داشت.

در این دوران ایران از لحاظ اقتصادی ،  اجتماعی و سیاسی در جایگاه مناسبی بود و پادشاهان دستور ساخت بناها و آرامگاه های مختلفی دادند که مهمترین آن ها تخت جمشید در نزدیکی شیراز ، پاسارگاد در جنوب استان فارس و گور دختر در بوشهر و کاخ آپادانا در شوش است.

مجدالدین رحیمی کارشناس معماری و عضو دفتر فنی بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد در مورد چگونگی شناسایی واحد اندازه گیری ، گفت : بعد از بررسی ها و مستندنگاری های انجام شده در سازه های مربوط به دوره هخامنشی نظیر آرامگاه کوروش در پاسارگاد ، بخش هایی از تخت جمشید و آرامگاه داریوش در نقش رستم به اندازه های ثابتی در ابعاد و اندازه های سنگ ها نظیر 52 و 34 و 104 برخورد کردیم که با مقایسه آنها ، مشتق گیری و محاسبات ریاضی به 3 میلی متر به عنوان پایه اندازه گیری رسیدیم. وی با اشاره به اینکه عدد 52 سانتی متر پرمصرف ترین اندازه در سازه های دوران هخامنشی بوده است ، گفت : در گذشته بسیاری از متخصصان داخلی و خارجی به دنبال شناسایی واحدهای اندازه گیری در دوران هخامنشی بوده اند ولی به نتایجی دقیق برای ارایه یک واحد نرسیدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه نمی توان واحد اندازه گیری هخامنشی را بدون شناسایی اسنادی نام گذاری کرد ، گفت : شناخت واحد اندازه گیری و خط کش دوره هخامنشی می تواند در روشن کردن بخشی از مهندسی ریاضی و اعداد در این دوران کمک کند. به اعتقاد کارشناسان بررسی های انجام شده نشان می دهد ضریب اندازه گیری در این دوران از دقت بالایی برخوردار بوده است.

 

مفاهیم اندازه گیری ابعادی

 

مترولوژی علم اندازه گیری است و اندازه گیری زبان این علم است.

با استفاده از این زبان می توان ارتباط موارد زیر را برقرار نمود :

1) مقدار

2) کمیت

3) موقعیت

4) زمان

مفاهیم اندازه گیری ابزار در ابزاریار

دلایل ضرورت اندازه گیری

  1. برای ساختن چیزهایی که طراحی شده نیاز به اندازه گیری است.
  2. برای کنترل روش ساخت محصول نیاز به اندازه گیری است.
  3. برای توضیحات علمی نیاز به اندازه گیری است.
  4. بدون اندازه گیری امکان اینکه بتوان اطلاعات واضحی را تهیه نمود وجود ندارد.

 

کاربرد اندازه گیری

 

الف ) اندازه گیری به منظور ساخت قطعات

در سال 1750 : آقای ویلکینسون توانست سیلندر موتور بخار به قطر 145 میلی متر را با تلرانس 1/6 میلی متر سوراخ کند که باعث شد رویای موتور بخار به واقعیت پیوست.

ب) اندازه گیری به منظور کنترل ساخت

بخشی از واحد تولیدی به عنوان واحد بازرسی وظیفه کنترل تولید را به عهده دارد ، در TQM این وظیفه بعهده اپراتور تولید می باشد.

ج) اندازه گیری به منظور پیشرفت

پیشرفت بشر با افزایش توانایی او در اندازه گیری سرعت بیشتری پیدا می کند . در حقیقت میکرومتر برای استفاده در ستاره شناسی اختراع شد نه در کارگاه ، اگر اندازه گیری در کارهای تحقیقاتی یا تولید انبود دقت کافی نداشته باشد باعث نامعتبر شدن تحقیقات و نامطلوب بودن تولید می شود.

 

کاربرد اندازه گیری

سه اصل مهم در اندازه گیری

 

1) درستی یک اندازه گیری هرگز نمی تواند به اندازه استاندارد موجود باشد.

2) برای کنترل درستی ، از کالیبراسیون (مقایسه با استاندارد بالاتر) استفاده می شود.

3) برای کنترل دقت از قابلیت تکرار پذیری استفاده می شود.

 

مولف : مهندس حسن امینی

شناخت مفاهیم اندازه گیری در ابزارآلات
شناخت مفاهیم اندازه گیری در ابزارآلات
Product rating: 4.5 out of 5 with 465 ratings

شناخت مفاهیم اندازه گیری در ابزارآلات

تاریخچه اندازه گیری

 

باستان شناسان و کارشناسان پروژه بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد در پروژه رمزگشایی واحد اندازه گیری دوره هخامنشی به عدد سه میلی متر به عنوان واحد اندازه گیری در این دوره رسید. حکومت هخامنشی یکی از مهمترین دوره های حکومتی در ایران است که از سال 550 پیش از میلاد تا 334 پیش از میلاد ادامه داشت.

در این دوران ایران از لحاظ اقتصادی ،  اجتماعی و سیاسی در جایگاه مناسبی بود و پادشاهان دستور ساخت بناها و آرامگاه های مختلفی دادند که مهمترین آن ها تخت جمشید در نزدیکی شیراز ، پاسارگاد در جنوب استان فارس و گور دختر در بوشهر و کاخ آپادانا در شوش است.

مجدالدین رحیمی کارشناس معماری و عضو دفتر فنی بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد در مورد چگونگی شناسایی واحد اندازه گیری ، گفت : بعد از بررسی ها و مستندنگاری های انجام شده در سازه های مربوط به دوره هخامنشی نظیر آرامگاه کوروش در پاسارگاد ، بخش هایی از تخت جمشید و آرامگاه داریوش در نقش رستم به اندازه های ثابتی در ابعاد و اندازه های سنگ ها نظیر 52 و 34 و 104 برخورد کردیم که با مقایسه آنها ، مشتق گیری و محاسبات ریاضی به 3 میلی متر به عنوان پایه اندازه گیری رسیدیم. وی با اشاره به اینکه عدد 52 سانتی متر پرمصرف ترین اندازه در سازه های دوران هخامنشی بوده است ، گفت : در گذشته بسیاری از متخصصان داخلی و خارجی به دنبال شناسایی واحدهای اندازه گیری در دوران هخامنشی بوده اند ولی به نتایجی دقیق برای ارایه یک واحد نرسیدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه نمی توان واحد اندازه گیری هخامنشی را بدون شناسایی اسنادی نام گذاری کرد ، گفت : شناخت واحد اندازه گیری و خط کش دوره هخامنشی می تواند در روشن کردن بخشی از مهندسی ریاضی و اعداد در این دوران کمک کند. به اعتقاد کارشناسان بررسی های انجام شده نشان می دهد ضریب اندازه گیری در این دوران از دقت بالایی برخوردار بوده است.

 

مفاهیم اندازه گیری ابعادی

 

مترولوژی علم اندازه گیری است و اندازه گیری زبان این علم است.

با استفاده از این زبان می توان ارتباط موارد زیر را برقرار نمود :

1) مقدار

2) کمیت

3) موقعیت

4) زمان

مفاهیم اندازه گیری ابزار در ابزاریار

دلایل ضرورت اندازه گیری

  1. برای ساختن چیزهایی که طراحی شده نیاز به اندازه گیری است.
  2. برای کنترل روش ساخت محصول نیاز به اندازه گیری است.
  3. برای توضیحات علمی نیاز به اندازه گیری است.
  4. بدون اندازه گیری امکان اینکه بتوان اطلاعات واضحی را تهیه نمود وجود ندارد.

 

کاربرد اندازه گیری

 

الف ) اندازه گیری به منظور ساخت قطعات

در سال 1750 : آقای ویلکینسون توانست سیلندر موتور بخار به قطر 145 میلی متر را با تلرانس 1/6 میلی متر سوراخ کند که باعث شد رویای موتور بخار به واقعیت پیوست.

ب) اندازه گیری به منظور کنترل ساخت

بخشی از واحد تولیدی به عنوان واحد بازرسی وظیفه کنترل تولید را به عهده دارد ، در TQM این وظیفه بعهده اپراتور تولید می باشد.

ج) اندازه گیری به منظور پیشرفت

پیشرفت بشر با افزایش توانایی او در اندازه گیری سرعت بیشتری پیدا می کند . در حقیقت میکرومتر برای استفاده در ستاره شناسی اختراع شد نه در کارگاه ، اگر اندازه گیری در کارهای تحقیقاتی یا تولید انبود دقت کافی نداشته باشد باعث نامعتبر شدن تحقیقات و نامطلوب بودن تولید می شود.

 

کاربرد اندازه گیری

سه اصل مهم در اندازه گیری

 

1) درستی یک اندازه گیری هرگز نمی تواند به اندازه استاندارد موجود باشد.

2) برای کنترل درستی ، از کالیبراسیون (مقایسه با استاندارد بالاتر) استفاده می شود.

3) برای کنترل دقت از قابلیت تکرار پذیری استفاده می شود.

 

مولف : مهندس حسن امینی

تگها : خط کش , ساعت اندازه گیری , میکرومتر , کولیس , کالیبراسیون , ابزارآلات تخصصی , ابزار اندازه گیری , متر
ارسال نظر
نظرات تایید شده: 0 نظرات تایید نشده:
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی