مولتی پلیر یا مولتی پلایر چیست؟ مولتی پلایر چگونه کار میکند؟ قیمت آچار مولتی پلیر

آچار مولتی پلیر چیست؟ و نحوه کار کرد مولتی پلایر ها چگونه است؟

 •  

 • مولتی پلایر ابزاری است که برای افزایش میزان گشتاور با ضریب مشخص  به کار میرود.

 • از آنجا که توان خروجی نمی تواند بیشتر از توان ورودی در یک جعبه دنده باشد، بنابر این مشخص است که میزان سرعت و دوران در صورت افزایش گشتاور با کاهش مواجه خواهند شد

 • مولتی پلایر اغلب با ترکمتر استفاده میگردد که موجب ایجاد گشتاور دقیق برروی پیچ و مهره میگردد.

مولتی پلیرچیست؟ونحوه کارکردچگونه است؟

 

مولتی پلایر و نحوه کار با آن

 •  

 • اغلب به جای استفاده از ترکمتر ها بادسته های بلند و گشتاور های زیاد از مولتی پلایر ها به همراه ترکمتر با گشتاور کمتر استفاده میشود .

 • اینکار علاوه بر صرفه جویی درفضا باعث ایجاد یک رنج از گشتاور بوده که به صرفه تر است.

 • استفاده از مولتی پلیر دستی به دلیل مکانیزم دستی بودن ان از هیچ منبع تغذیه ای استفاده نکرده و باعث کاهش هرینه میباشد.

 • گریبکس مولتی پلایر درضریب های 3تا 26 متداول هستند. و برمینای ضریب ترکمتر مناسب انتخاب میگردد.

 • مولتی پلایر بدین گونه است که ابتدا ترکمتر را برروی عدد مورد نظر تنظیم کرده و با احتساب ضریب مولتی پلایر عدد گشتاور خروجی را محاسبه مینماییم.

 • با اتصال درایو ترکمتر به ورودی مولتی پلیر و قرار دادن بازوی باز دارنده به تکیه گاه مناسب شروع به اعمال گشتاور تنظیم شده مینماییم.

 • پس از تقه نمودن ترکمتر (click) این اطمینان حاصل شده که گشتاور محاسبه شده اعمال گردیده است .

 • برای مثال عدد تنظیم شده ترکمتر روی 200 نیوتن متر با ترکیب مولتی پلایر ضریب 1 به 5 خروجی گشتاور 1000 نیوتن متر را ایجاد خواهد کرد.

 •  

مکانیزم آچار مولتی پلایر دستی

 •  

 • در مولتی پلیر های دستی عموما از زنجیره چرخ دنده های اپیسیکلیک استفاده می شود.

 • در مکانیزم چرخ دنده های اپیسیکلیک گشتاور ورودی به چرخ دنده ای وارد می شود که چرخ دنده خورشیدی نام دارد.

 • سه یا چهار چرخ دنده سیاره ای(دارای محور متحرک) که دندانه های درگیر با چرخ دنده خورشیدی دارند،شروع به چرخش می کنند.

 • قسمت داخلی پوسته مولتی پلایر همچنین دارای چرخ دنده هایی است که با دندانه های چرخ دنده های سیاره ای درگیر هستند.

 • بنابر این پوسته مولتی پلایر بصورت نرمال شروع به دوران در جهت خلاف چرخ دنده خورشیدی خواهند کرد.

 • یک بازوی عکس العمل گشتاور"Reaction arm"  متصل به پوسته، از چرخش پوسته جلوگیری می کند.

 • و این باعث می شود چرخ دنده های سیاره ای شروع به دوران به دور چرخ دنده خورشیدی کنند.

 • مرکز چرخ دنده های سیاره ای توسط یک بازو به یکدیگر و در مرکز به درایو خروجی متصل هستند،

 • بنابراین چرخ دنده های سیاره شروع به دوران حول محور چرخ دنده خورشیدی کرده و بازوی متصل به چرخ دنده های سیاره، درایو خروجی را می چرخاند.

 • بدون بازوی عکس العمل که ایستایی پوسته مولتی پلایر را تامین می کند،درایو خروجی توانایی فراهم کردن گشتاور را نخواهد داشت

 • مولتی پلایرهای دستی با انبر های ماشینی قابل نبوده و در صورت اتصال آسیب جدی خواهند دید.

 • برای سهولت کار میتوان از مولتی پلیرهای  برقی و بادی استفاده نمود.

 

یک چرخ دنده ایپوسایکلیک در مولتی پلیر :

 

دنده خورشیدی (زرد) به وسیله یک گشتاورد ورودی هدایت میشود.

دنده سیاره ای (سبز ) گشتاور خروجی را فراهم میکند این درحالی است که چرخ دنده (قزمز ) ثابت است.

تعمیرات مولتی پلیر توسط ابزار یار با تعویض قطعات مولتی پلیر و تراش چرخ دنده ها و نشیمن گاه دنده انجام می گیرد .

تعمیرات انواع آچار مولتی پلایر در ابزار یار 

 

 • شرکت ابزاریار مجموعه ای توانمند و با سابقه در زمینه:

 • فروش تجهیزات و ابزارالات صنعتی ,

 • اندازه گیری,تعمیرگاهی

 • و کارگاهی

 • از جمله انواع :

 • مولتی پلایردستی,

 • مولتی پلیر بادی

 • و مولتی پلیر برقی

 • ساخته شده توسط مطرح ترین برندهای دنیا شامل:

 •  GEDORE/HAZET/NORBAR/ و...می باشد.

 • ابزاریار ارائه دهنده ابزارالات با کیفیت و قیمت مناسب است که در راستای فراهم سازی موجب رضایت مصرف کنندگان قدم بر می دارد.

 

 

 

مولتی پلیر یا مولتی پلایر چیست؟ مولتی پلایر چگونه کار میکند؟ قیمت آچار مولتی پلیر
مولتی پلیر یا مولتی پلایر چیست؟ مولتی پلایر چگونه کار میکند؟ قیمت آچار مولتی پلیر
Product rating: 4.5 out of 5 with 8639 ratings

مولتی پلیر یا مولتی پلایر چیست؟ مولتی پلایر چگونه کار میکند؟ قیمت آچار مولتی پلیر

آچار مولتی پلیر چیست؟ و نحوه کار کرد مولتی پلایر ها چگونه است؟

 •  

 • مولتی پلایر ابزاری است که برای افزایش میزان گشتاور با ضریب مشخص  به کار میرود.

 • از آنجا که توان خروجی نمی تواند بیشتر از توان ورودی در یک جعبه دنده باشد، بنابر این مشخص است که میزان سرعت و دوران در صورت افزایش گشتاور با کاهش مواجه خواهند شد

 • مولتی پلایر اغلب با ترکمتر استفاده میگردد که موجب ایجاد گشتاور دقیق برروی پیچ و مهره میگردد.

مولتی پلیرچیست؟ونحوه کارکردچگونه است؟

 

مولتی پلایر و نحوه کار با آن

 •  

 • اغلب به جای استفاده از ترکمتر ها بادسته های بلند و گشتاور های زیاد از مولتی پلایر ها به همراه ترکمتر با گشتاور کمتر استفاده میشود .

 • اینکار علاوه بر صرفه جویی درفضا باعث ایجاد یک رنج از گشتاور بوده که به صرفه تر است.

 • استفاده از مولتی پلیر دستی به دلیل مکانیزم دستی بودن ان از هیچ منبع تغذیه ای استفاده نکرده و باعث کاهش هرینه میباشد.

 • گریبکس مولتی پلایر درضریب های 3تا 26 متداول هستند. و برمینای ضریب ترکمتر مناسب انتخاب میگردد.

 • مولتی پلایر بدین گونه است که ابتدا ترکمتر را برروی عدد مورد نظر تنظیم کرده و با احتساب ضریب مولتی پلایر عدد گشتاور خروجی را محاسبه مینماییم.

 • با اتصال درایو ترکمتر به ورودی مولتی پلیر و قرار دادن بازوی باز دارنده به تکیه گاه مناسب شروع به اعمال گشتاور تنظیم شده مینماییم.

 • پس از تقه نمودن ترکمتر (click) این اطمینان حاصل شده که گشتاور محاسبه شده اعمال گردیده است .

 • برای مثال عدد تنظیم شده ترکمتر روی 200 نیوتن متر با ترکیب مولتی پلایر ضریب 1 به 5 خروجی گشتاور 1000 نیوتن متر را ایجاد خواهد کرد.

 •  

مکانیزم آچار مولتی پلایر دستی

 •  

 • در مولتی پلیر های دستی عموما از زنجیره چرخ دنده های اپیسیکلیک استفاده می شود.

 • در مکانیزم چرخ دنده های اپیسیکلیک گشتاور ورودی به چرخ دنده ای وارد می شود که چرخ دنده خورشیدی نام دارد.

 • سه یا چهار چرخ دنده سیاره ای(دارای محور متحرک) که دندانه های درگیر با چرخ دنده خورشیدی دارند،شروع به چرخش می کنند.

 • قسمت داخلی پوسته مولتی پلایر همچنین دارای چرخ دنده هایی است که با دندانه های چرخ دنده های سیاره ای درگیر هستند.

 • بنابر این پوسته مولتی پلایر بصورت نرمال شروع به دوران در جهت خلاف چرخ دنده خورشیدی خواهند کرد.

 • یک بازوی عکس العمل گشتاور"Reaction arm"  متصل به پوسته، از چرخش پوسته جلوگیری می کند.

 • و این باعث می شود چرخ دنده های سیاره ای شروع به دوران به دور چرخ دنده خورشیدی کنند.

 • مرکز چرخ دنده های سیاره ای توسط یک بازو به یکدیگر و در مرکز به درایو خروجی متصل هستند،

 • بنابراین چرخ دنده های سیاره شروع به دوران حول محور چرخ دنده خورشیدی کرده و بازوی متصل به چرخ دنده های سیاره، درایو خروجی را می چرخاند.

 • بدون بازوی عکس العمل که ایستایی پوسته مولتی پلایر را تامین می کند،درایو خروجی توانایی فراهم کردن گشتاور را نخواهد داشت

 • مولتی پلایرهای دستی با انبر های ماشینی قابل نبوده و در صورت اتصال آسیب جدی خواهند دید.

 • برای سهولت کار میتوان از مولتی پلیرهای  برقی و بادی استفاده نمود.

 

یک چرخ دنده ایپوسایکلیک در مولتی پلیر :

 

دنده خورشیدی (زرد) به وسیله یک گشتاورد ورودی هدایت میشود.

دنده سیاره ای (سبز ) گشتاور خروجی را فراهم میکند این درحالی است که چرخ دنده (قزمز ) ثابت است.

تعمیرات مولتی پلیر توسط ابزار یار با تعویض قطعات مولتی پلیر و تراش چرخ دنده ها و نشیمن گاه دنده انجام می گیرد .

تعمیرات انواع آچار مولتی پلایر در ابزار یار 

 

 • شرکت ابزاریار مجموعه ای توانمند و با سابقه در زمینه:

 • فروش تجهیزات و ابزارالات صنعتی ,

 • اندازه گیری,تعمیرگاهی

 • و کارگاهی

 • از جمله انواع :

 • مولتی پلایردستی,

 • مولتی پلیر بادی

 • و مولتی پلیر برقی

 • ساخته شده توسط مطرح ترین برندهای دنیا شامل:

 •  GEDORE/HAZET/NORBAR/ و...می باشد.

 • ابزاریار ارائه دهنده ابزارالات با کیفیت و قیمت مناسب است که در راستای فراهم سازی موجب رضایت مصرف کنندگان قدم بر می دارد.

 

 

 

تگها : ترکمتر , ترکمترهای ساعتی , ترکمتر ساعتی , مولتی پلایر دستی , مولتی پلایر بادی , مولتی پلایر بادی تفنگی , ترکمتر رنج , ابزارآلات تخصصی , ابزارالات تخصصی
ارسال نظر
نظرات تایید شده: 0 نظرات تایید نشده:
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی