نقشه انفجاری بکس بادی اینگرسولرند 2145

نقشه انفجاری قطعات بکس بادی اینگرسولرند مدل 2145

 

دیاگرام نقشه انفجاری بکس بادی اینگرسولرند 2145

 

 

آیتم

توضیحات مختصر

پارت نامبر

آیتم

توضیحات مختصر

پارت نامبر

* مونتاژ بدنه * مونتاژ قسمت کوبه دستگاه
برای مدل 2145QiMAX 2145QiMAX-A40

برای مدل های 2145QiMAX ، 2145QiMAX-3 و 2155QiMAX

2145-D727
برای مدل 2145QiMAX-3 2145QiMAX-3-A40
برای مدل 2145QiMAX-6 2145QiMAX-6-A40 برای مدل 2145QiMAX-6 2145-6-D727
برای مدل 2155QiMAX 2155QiMAX-A40 22 بوشینگ ، قسمت کوبه دستگاه ---
1 بدنه - 23 قسمت کوبه دستگاه ---
2 لیبل اخطار - 24 فیتینگ گریس ---
3 لیبل اطلاعات فنی دستگاه - 24 فیتینگ گریس 130SR-188
25 واشر موتور - 25# واشر موتور 2141-283
* مونتاژ دریچه ورودی هوا - #* مونتاژ ماشه دستگاه 2145-D93BK
* کیت دکمه - 26 ماشه ---
2 لیبل اخطار WARNING-2-99 26A واشر ماشه ---
3 لیبل اطلاعات فنی دستگاه   * مونتاژ دریچه ورودی هوا 2141-A329
برای مدل 2145QiMAX 2145QiMAX-300 27 دریچه ورودی هوا ---
برای مدل 2145QiMAX-3 2145QiMAX-3-300 27A واشر ورودی هوا (مشکی) ---
برای مدل 2145QiMAX-6 2145QiMAX-6-300 27B واشر دریچه ورودی هوا (آبی) ---
برای مدل 2155QiMAX 2155QiMAX-300 * مونتاژ بوشینگ ورودی هوا 2145-D565
4 پبچ محفظه دستگاه 2141-638 28 بوشینگ ورودی ثانویه ---
* مونتاژ تنظیم کننده قدرت دستگاه 2135-D249A   بوشینگ ورودی اولیه 2145-61A
5 تنظیم کننده قدرت - 30 گیره ورودی 2141-57
5A واشر حلقه ای (تنظیم قدرت) - 31 کیت اجزای ورودی هوا 2141-K303
6 واشر نگه دارنده 2131-6 31A درزگیر ، واشر ---
7 بلبرینگ (سیلندر) 2131-97 31B فنرگلویی ---
8 سیلندر 2141-3 31C سوپاپ گلویی ---
9 کاهش دهنده صدا 2145Q-311 31D پایه سوپاپ ---
10 روتور 2145-53 31E تکیه گاه پایه ---
11# جعبه پره 2145-42-7 31F نگه دارنده ---
12 صفحه پوششی 2145-11X * کیت دکمه 2145-K75RD
13 روکش انتهایی 2145-11 32 دکمه جلو ---
14 بلبرینگ R38P-606 33 دکمه عقب ---
15# واشر (درزگیر) بدنه کوبه 2145-36RD * کیت رگلاژ 2145-TK2
* کیت مکانیزم کوبه 2145-THK2 5A واشر حلقه ای (تنظیم قدرت) ---
16 کوبه - 6 واشر نگه دارنده ---
17 فریم کوبه - 7 بلبرینگ (سیلندر) ---
18 پین کوبه - 11 جعبه پره ---
* مونتاژ سندان 14 بلبرینگ ---
برای مدل 2145QiMAX 2145-A626 15 واشر (درزگیر) بدنه کوبه ---
برای مدل 2145QiMAX-3 2145-A626-3 25 واشر موتور ---
برای مدل 2145QiMAX-6 2145-A626-6 26A واشر ماشه ---
برای مدل 2155QiMAX 2155-A626 27A واشر ورودی هوا (مشکی) ---
19 سندان - 27B واشر دریچه ورودی هوا (آبی) ---
* کیت نگه دارنده سوکت - 31 کیت اجزای ورودی هوا ---
*# کیت نگه دارنده سوکت *# کیت مراقبت ابزار بادی (گریس پمپ ، گریس ، روغن ) 115-LBK1

برای مدل های 2145QiMAX، 2145QiMAX-3 و 2145QiMAX-6

(واشر نمونه 3/4 اینچ )

2145-K425 * گریس (شلنگ جایگزین برای LBK1 ) 115-4T
2155-K425 * روغن ابزار بادی 10Z4
  برای مدل 2155QiMAX (واشر نمونه 1 اینچ) - * گریس (قوطی 1 پوندی) 105-1LB
20 واشر حلقه ای - * گریس (قوطی 8 پوندی) 105-8LB
21 نگه دارنده سوکت - * گریس گان R000A2-228
22 بوشینگ ، قسمت کوبه دستگاه - - - -
برای مدل های 2145QiMAX ، 2145QiMAX-3 و 2155QiMAX 2145-641 - - -
- - -
برای مدل 2145QiMAX-6 2145-6-641 - - -

 

* غیر قابل مشاهده

# برای به حداقل رساندن زمان از کار افتادگی دستگاه ، بهتر است تا بخش های تعمیری مشخص شده در انبار موجود باشد . توصیه می شود که یک جفت از هر قطعه که با علامت # مشخص شده است برای هر چهار ابزار در حال کار انبار شود .

تعمیر و نگهداری

 

  • در هنگام خرابی دستگاه ، نوصیه می شود که ابزار باز و گریس کاری شود و بخش هایی که امکان تعویض وجود دارد را با نمونه اصل جایگزین کرد .

  • تعمیر  ابزار می بایست فقط در مرکز خدمات معتبر انجام شود .

 

چهت مشاهده کاتالوگ بکس بادی های اینگرسولرند آمریکا و سایر اطلاعات فنی به صفحات محصولی مربوطه در ابزاریار مراجعه نمایید .

 

 

 

نقشه انفجاری بکس بادی اینگرسولرند 2145
نقشه انفجاری بکس بادی اینگرسولرند 2145
Product rating: 4.5 out of 5 with 1324 ratings

نقشه انفجاری بکس بادی اینگرسولرند 2145

نقشه انفجاری قطعات بکس بادی اینگرسولرند مدل 2145

 

دیاگرام نقشه انفجاری بکس بادی اینگرسولرند 2145

 

 

آیتم

توضیحات مختصر

پارت نامبر

آیتم

توضیحات مختصر

پارت نامبر

* مونتاژ بدنه * مونتاژ قسمت کوبه دستگاه
برای مدل 2145QiMAX 2145QiMAX-A40

برای مدل های 2145QiMAX ، 2145QiMAX-3 و 2155QiMAX

2145-D727
برای مدل 2145QiMAX-3 2145QiMAX-3-A40
برای مدل 2145QiMAX-6 2145QiMAX-6-A40 برای مدل 2145QiMAX-6 2145-6-D727
برای مدل 2155QiMAX 2155QiMAX-A40 22 بوشینگ ، قسمت کوبه دستگاه ---
1 بدنه - 23 قسمت کوبه دستگاه ---
2 لیبل اخطار - 24 فیتینگ گریس ---
3 لیبل اطلاعات فنی دستگاه - 24 فیتینگ گریس 130SR-188
25 واشر موتور - 25# واشر موتور 2141-283
* مونتاژ دریچه ورودی هوا - #* مونتاژ ماشه دستگاه 2145-D93BK
* کیت دکمه - 26 ماشه ---
2 لیبل اخطار WARNING-2-99 26A واشر ماشه ---
3 لیبل اطلاعات فنی دستگاه   * مونتاژ دریچه ورودی هوا 2141-A329
برای مدل 2145QiMAX 2145QiMAX-300 27 دریچه ورودی هوا ---
برای مدل 2145QiMAX-3 2145QiMAX-3-300 27A واشر ورودی هوا (مشکی) ---
برای مدل 2145QiMAX-6 2145QiMAX-6-300 27B واشر دریچه ورودی هوا (آبی) ---
برای مدل 2155QiMAX 2155QiMAX-300 * مونتاژ بوشینگ ورودی هوا 2145-D565
4 پبچ محفظه دستگاه 2141-638 28 بوشینگ ورودی ثانویه ---
* مونتاژ تنظیم کننده قدرت دستگاه 2135-D249A   بوشینگ ورودی اولیه 2145-61A
5 تنظیم کننده قدرت - 30 گیره ورودی 2141-57
5A واشر حلقه ای (تنظیم قدرت) - 31 کیت اجزای ورودی هوا 2141-K303
6 واشر نگه دارنده 2131-6 31A درزگیر ، واشر ---
7 بلبرینگ (سیلندر) 2131-97 31B فنرگلویی ---
8 سیلندر 2141-3 31C سوپاپ گلویی ---
9 کاهش دهنده صدا 2145Q-311 31D پایه سوپاپ ---
10 روتور 2145-53 31E تکیه گاه پایه ---
11# جعبه پره 2145-42-7 31F نگه دارنده ---
12 صفحه پوششی 2145-11X * کیت دکمه 2145-K75RD
13 روکش انتهایی 2145-11 32 دکمه جلو ---
14 بلبرینگ R38P-606 33 دکمه عقب ---
15# واشر (درزگیر) بدنه کوبه 2145-36RD * کیت رگلاژ 2145-TK2
* کیت مکانیزم کوبه 2145-THK2 5A واشر حلقه ای (تنظیم قدرت) ---
16 کوبه - 6 واشر نگه دارنده ---
17 فریم کوبه - 7 بلبرینگ (سیلندر) ---
18 پین کوبه - 11 جعبه پره ---
* مونتاژ سندان 14 بلبرینگ ---
برای مدل 2145QiMAX 2145-A626 15 واشر (درزگیر) بدنه کوبه ---
برای مدل 2145QiMAX-3 2145-A626-3 25 واشر موتور ---
برای مدل 2145QiMAX-6 2145-A626-6 26A واشر ماشه ---
برای مدل 2155QiMAX 2155-A626 27A واشر ورودی هوا (مشکی) ---
19 سندان - 27B واشر دریچه ورودی هوا (آبی) ---
* کیت نگه دارنده سوکت - 31 کیت اجزای ورودی هوا ---
*# کیت نگه دارنده سوکت *# کیت مراقبت ابزار بادی (گریس پمپ ، گریس ، روغن ) 115-LBK1

برای مدل های 2145QiMAX، 2145QiMAX-3 و 2145QiMAX-6

(واشر نمونه 3/4 اینچ )

2145-K425 * گریس (شلنگ جایگزین برای LBK1 ) 115-4T
2155-K425 * روغن ابزار بادی 10Z4
  برای مدل 2155QiMAX (واشر نمونه 1 اینچ) - * گریس (قوطی 1 پوندی) 105-1LB
20 واشر حلقه ای - * گریس (قوطی 8 پوندی) 105-8LB
21 نگه دارنده سوکت - * گریس گان R000A2-228
22 بوشینگ ، قسمت کوبه دستگاه - - - -
برای مدل های 2145QiMAX ، 2145QiMAX-3 و 2155QiMAX 2145-641 - - -
- - -
برای مدل 2145QiMAX-6 2145-6-641 - - -

 

* غیر قابل مشاهده

# برای به حداقل رساندن زمان از کار افتادگی دستگاه ، بهتر است تا بخش های تعمیری مشخص شده در انبار موجود باشد . توصیه می شود که یک جفت از هر قطعه که با علامت # مشخص شده است برای هر چهار ابزار در حال کار انبار شود .

تعمیر و نگهداری

 

  • در هنگام خرابی دستگاه ، نوصیه می شود که ابزار باز و گریس کاری شود و بخش هایی که امکان تعویض وجود دارد را با نمونه اصل جایگزین کرد .

  • تعمیر  ابزار می بایست فقط در مرکز خدمات معتبر انجام شود .

 

چهت مشاهده کاتالوگ بکس بادی های اینگرسولرند آمریکا و سایر اطلاعات فنی به صفحات محصولی مربوطه در ابزاریار مراجعه نمایید .

 

 

 

تگها : بکس بادی , ابزاریار , ابزار آلات عمومی , ابزارآلات بادی , اینگرسولرند , ابزارآلات تخصصی , ابزار آلات صنعتی , مرجع آنلاین ابزارآلات
ارسال نظر
نظرات تایید شده: 0 نظرات تایید نشده:
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی